כיצד להשתמש בשעון העצר המקוון

שעון העצר המקוון סופר את הזמן עד לאלפית השנייה שעובר לאחר שלחצת על הלחצן "התחל". הוא מאפשר לך להוסיף הקפות. עם סגירת שעון העצר, הערך וההקפות יישמרו אוטומטית. אם פרק הזמן ארוך דיו, יוצג גם מספר הימים שעברו.

בהגדרות שעון העצר, באפשרותך להגדיר את הדיוק כך שתוצג חלקית שנייה.

לחץ על הלחצן "התחל" או "עצור" כדי להפעיל או לעצור את שעון העצר. לחץ על הלחצן "הקפה" כדי להוסיף הקפה אחת ואת ערך שעון העצר הנוכחי לרשימת ההקפות. לאיפוס ההקפות וערך שעון העצר, לחץ על הלחצן "איפוס" (הלחצן מופיע כאשר שעון העצר נעצר).

באפשרותך להוסיף קישורים לשעוני עצר מקוונים עם ערכי זמן שונים ורשימות הקפות שונות למועדפים של הדפדפן שלך.