כיצד להשתמש בשעון המעורר המקוון

הגדר את השעה והדקה עבור השעון המעורר המקוון. הודעת ההתראה תופיע והצליל שנבחר מראש יושמע בזמן ההגדרה.

בעת הגדרת השעון המעורר, באפשרותך ללחוץ על הלחצן "בדיקה" כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ההתראה ולבדוק את עוצמת הצליל.

באפשרותך להגדיר את מראה השעון המעורר (צבע, סוג וגודל הטקסט) והגדרות אלה תשמרנה; ייעשה בהן שימוש כאשר תפתח את דפדפן האינטרנט שלך בפעם הבאה.

השעון המעורר המקוון לא יעבוד אם תסגור את הדפדפן או תכבה את המחשב שלך, אולם הוא יכול לעבוד ללא חיבור לאינטרנט.

באפשרותך להוסיף קישורים לשעונים מעוררים מקוונים עם הגדרות שעה שונות למועדפים של דפדפן האינטרנט שלך. פתיחת קישור מעין זה תכוון את השעון המעורר לזמן שהוגדר מראש.