קבע השכמה 21:35

תעיר אותי בשעה 21:35

הגדר שעון מעורר עבור 21:35. זה שעון מעורר חינם יעיר אותך בזמן.

הגדר את השעה והדקה עבור השעון המעורר המקוון. הודעת ההתראה תופיע והצליל שנבחר מראש יושמע בזמן ההגדרה.

בעת הגדרת השעון המעורר, באפשרותך ללחוץ על הלחצן "בדיקה" כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ההתראה ולבדוק את עוצמת הצליל.